Biblioteca virtuală – Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava

logo

 1 2

3


 De câte ori deschizi o carte, înveţi ceva din ea.

Proverb chinez


 O carte bună e un prieten adevărat; o laşi, nu se supără, o crezi, nu te înşeală.

Proverb turc


Cine ştie carte are patru ochi.

Proverb român


Omul învaţă cât trăieşte şi tot neînvăţat moare.

Proverb român


Spune-mi ce cărţi citeşti, ca să-ţi spun ce preţuieşti.

Proverb român


Nu e vorba de a citi mult, ci de a citi în mod util.

Aristip din Cirene (sec. IV î. Hr.)


Nu te referi la cât de multe cărţi, ci la câte cărţi bune ai.

Lucius Annaeus Seneca (4 î. Hr. – 65 î. Hr.)


Omul învăţat are totdeauna averea cu sine.

Fedru (30 î. Hr. – 44 d. Hr.)


Se spune că trebuie să citeşti mult, nu multe.

Pliniu cel Tânăr (c. 62 – c. 114)


 

 Nu se cheamă bogăţie ceea ce se pierde. Numai comoara minţii, a sufletului tău, câştigată prin citirile tale, este adevărata bogăţie, căci ea nu se pierde, nu se prăpădeşte niciodată.

Leonardo da Vinci (1452 – 1519)


 

 O carte bună este esenţa unui spirit ales, păstrat şi tezaurizat pentru o viaţă dincolo de viaţă.

John Milton (1608 – 1674)


 

 Lectura e pentru spirit ceea ce exerciţiul e pentru trup.

Joseph Addison (1672 – 1719)


 

 O carte nu se justifică decât atât cât învaţă ceva.

Voltaire (1694 – 1778)


Citiţi încet, recitiţi şi mai încet.

Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814)


 

 Oamenii cu adevărat mari şi buni nu mai mor nici măcar în această lume. Păstrat în cărţi, spiritul lor circulă încă pe pământ. Cartea e un glas mereu viu, un înţelept căruia îi dăm continuu ascultare, aşa că noi suntem mereu sub stăpânirea marilor oameni ai trecutului.

Samuel Smiles (1812 – 1904)


 

 Nu mi se pare nimic mai interesant, mai atrăgător ca o colecţie de foi tipărite, aranjate în grup, sub forma unui volum şi care cuprinde toată viaţa de inimă şi de minte a unui om de elită. Este condensarea parfumului  dintr-o floare.

Vasile Alecsandri (1821 – 1890)


 

 Omul n-ar trebui să citească pentru a înghiţi de toate, ci mai curând să vadă de ceea ce are nevoie.

Henrik Ibsen (1828 – 1906)


 

 Citeşte! Numai citind mereu creierul tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi de imagini.

Mihai Eminescu (1850 – 1889)


 

În tot ce a făurit şi făureşte omul, trăieşte sufletul lui mare. In ştiinţă, în artă se oglindeşte tot ce este mai bun şi mai măreţ în el. Dar nicăieri nu se vorbeşte mai frumos şi mai pe înţeles decât în cărţi.

Maxim Gorki (1868 – 1936)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Biblioteca virtuală – Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava